Zajmuję się pomocą, diagnozą, leczeniem u osób doświadczających:
 • trudności emocjonalnych,

 • kryzysów życiowych,

 • trudności w relacjach

 • zaburzeń lękowych

 • zaburzeń lękowo-depresyjnych,

 • zaburzeń osobowości

 • ADHD / ADD dorosłych

 • zaburzeń afektywnych

 • zaburzeń psychotycznych

 • zaburzeń odżywiania

 • zaburzeń snu.

KOMU POMAGAM

Specjalizuję się w całościowej, psychosomatycznej ocenie stanu zdrowia.

 

Konsultuję osoby, których dolegliwości utrzymują się pomimo braku istotnych anomalii w wynikach wykonanych badań,

 

osoby potrzebujące zebrania w całość i omówienia dotychczasowej diagnostyki,

 

osoby niepokojące się swoim stanem zdrowia lub poszukujące źródeł objawów.

 

Przyjmuję osoby dorosłe.

Prowadzę leczenie ADHD u osób dorosłych oraz diagnostykę dorosłych, u których obserwowane obecnie objawy sugerują podejrzenie ADHD.

Pacjenci mogą zgłaszać się z własnej inicjatywy lub kierowani przez lekarzy prowadzących. W tym drugim przypadku proszę o list lekarski lub, po uzyskaniu zgody Pacjenta, bezpośredni kontakt. 

W trakcie procesu diagnostycznego zostanie zebrany szczegółowy wywiad dotyczący występujących obecnie objawów i ich wpływu na poszczególne obszary życia Pacjenta. 

Pomocne jest przedstawienie świadectw szkolnych, opinii psychologicznych czy innych zapisów oceniających funkcjonowanie Pacjenta w  okresie dzieciństwa. Może być potrzebne zebranie wywiadu od osoby, która znała pacjenta w okresie dzieciństwa oraz od osoby, która zna blisko pacjenta obecnie.

W przypadkach niejednoznacznych może istnieć potrzeba skierowania pacjenta na badanie psychologiczne. 

Proces diagnostyczny w gabinecie lekarskim wymaga zwykle trzech konsultacji po 60 minut.  

Należę do Europejskiej Sieci ADHD Dorosłych (European Network Adult ADHD) zrzeszających psychiatrów i psychologów, zarówno praktyków jak i badaczy. 

Pracuję zgodnie z rekomendacjami europejskimi oraz wytycznymi brytyjskimi. 

 

ATTENTI

Gabinet Psychiatryczny

dr n. med.

Kajetana Foryciarz

 

Empatia, Wiedza, Doświadczenie.