Prowadzę leczenie ADHD u osób dorosłych oraz diagnostykę dorosłych, u których obserwowane obecnie objawy sugerują podejrzenie ADHD.

Pacjenci mogą zgłaszać się z własnej inicjatywy lub kierowani przez lekarzy prowadzących. W tym drugim przypadku proszę o list lekarski lub, po uzyskaniu zgody Pacjenta, bezpośredni kontakt. 

W trakcie procesu diagnostycznego zostanie zebrany szczegółowy wywiad dotyczący występujących obecnie objawów i ich wpływu na poszczególne obszary życia Pacjenta. 

Pomocne jest przedstawienie świadectw szkolnych, opinii psychologicznych czy innych zapisów oceniających funkcjonowanie Pacjenta w  okresie dzieciństwa. Może być potrzebne zebranie wywiadu od osoby, która znała pacjenta w okresie dzieciństwa oraz od osoby, która zna blisko pacjenta obecnie.

W przypadkach niejednoznacznych może istnieć potrzeba skierowania pacjenta na badanie psychologiczne. 

Proces diagnostyczny w gabinecie lekarskim wymaga zwykle trzech konsultacji po 60 minut.  

Należę do Europejskiej Sieci ADHD Dorosłych (European Network Adult ADHD) zrzeszających psychiatrów i psychologów, zarówno praktyków jak i badaczy. 

Pracuję zgodnie z rekomendacjami europejskimi oraz wytycznymi brytyjskimi. 

W przypadku braku dostępnych terminów w kalendarzu, osoby chcące zgłosić się celem diagnostyki ADHD dorosłych są proszone o informację SMS wraz z podaniem adresu mailowego. 

Jest prowadzona lista zapisów i oczekujący pacjenci zostaną powiadomieni o proponowanych terminach.

 

ATTENTI

Gabinet Psychiatryczny

dr n. med.

Kajetana Foryciarz

 

Empatia, Wiedza, Doświadczenie.