Specjalistka chorób wewnętrznych

Specjalistka medycyny rodzinnej

Psychoterapia 
w nurcie poznawczo-behawioralnym

w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych