Psychiatria dorosłych (w trakcie specjalizacji) 

Psychoterapia w nurcie poznawczo-                                                                           behawioralnym

Specjalistka chorób wewnętrznych

Specjalistka medycyny rodzinnej